,,DELFINUKAI'' - specialioji ikimokyklinio ugdymo grupė (8 ugdytiniai).

            Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Laimutė Vaišvilienė, Rasa Žukauskienė

           Spec.gr. mokytojo padėjėja Dalia Česnauskienė

           Spec. gr. auklėtojo (mokytojo padėjėja):  Rasutė Kaminskienė

           Logopedė, specialioji pedagogė: Leonora Kuzmauskienė

                                                    Meninio ugdymo mokytoja: Inesa Rauktienė

                                                              Kineziterapeutės: Ramunė Skėrienė, Kristina Agentavičienė, Dovilė Globienė

 

 

                                                                                     delfinukai1