Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis", 190435081
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m.  d.gruodžio 31

 

 

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.

2019 m.

IV ketvirtis

2019 m.

III ketvirtis

2019 m.

II ketvirtis

2019 m.

I ketvirtis

2018 m.
1 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 3,00 1563 1563 1408 1507 1184
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, planavimo ir dokumentų koor. specialistas, sandėlininkė) 3,00 1029 1029 1029 1028 839
3 Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo, judesio korekcijos) 23,80 1119 1064 1009 1049 816
4 Pagalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogai) 11,50 1187 1154 1151 1162 752
5 Pagalbos vaikui specialistai nepedagoginis personalas (kineziterapiautai, bendrosios praktikos slaugytojas) 4,50 919 839 975 939 686
6 Auklėtojo (mokytojo padėjėjas) 19,17 581 591 582 630 464
7 Aptarnaujantis personalas (skalbinių prižiūrėtojas, valytoja kiemsargis, pagalbinis darbininkas, pastato priežiūros darbininkas) 7,60 555 555 555 555 400
8 Virėjos 3,00 646 713 646 680 548